Novinky z Auto Palace Group
Datum vydání: 5.6.2020

Skupina Auto Palace vyjádřila sbírkou solidaritu s lidmi v nouzi

Zástupci skupiny Auto Palace předali na konci května neziskové humanitární organizaci Charita Česká republika finanční výtěžek ve výši 80 000 Kč z dobrovolné sbírky, na které se stejným dílem podíleli zaměstnanci skupiny i jejich zaměstnavatel.

- Výtěžek sbírky 80 000 Kč věnován neziskové humanitární organizaci Charita Česká republika
- Podpora lidem v nouzi způsobené koronavirovým opatřením
- Finanční sbírka skupiny podpořena stejným dílem zaměstnanci a firmou
- Využití prostředků na okamžité řešení finanční nouze a sociální podpory občan

 

Zástupci skupiny Auto Palace předali na konci května neziskové humanitární organizaci Charita Česká republika finanční výtěžek ve výši 80 000 Kč z dobrovolné sbírky, na které se stejným dílem podíleli zaměstnanci skupiny i jejich zaměstnavatel.Nedávná opatření spojená s nouzovým stavem měla pro některé sociálně slabší občany vážné následky, například v podobě okamžité ztráty zaměstnání s následnými ekonomickými problémy. Nejen tímto aktuálním sociálním tématem se aktivně zabývá nezisková humanitární organizace Charita Česká republika. Jejím posláním je pomoc lidem v tíživé sociální situaci, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným, umírajícím, obětem domácího násilí, lidem postiženým živelními katastrofami nebo válečným konfliktem, a to v  České republice  i v  zahraničí . 

 

Zaměstnanci dealerské skupiny Auto Palace se proto rozhodli vyjádřit s těmito lidmi v nouzi solidaritu a zorganizovali finanční sbírku, jejíž výtěžek byl poté navýšen o stejnou částku samotnou společností Auto Palace Group. Celkem byla touto dobrovolnou sbírkou vybrána částka 80 000 Kč. Dne 27. května byl poté výtěžek sbírky předán v sídle organizace Charita Česká republika. Předání finančního šeku s uvedenou částkou se za skupinu Auto Palace zúčastnili zaměstnanci Žaneta Víková a Jiří Janovský a neziskovou organizaci Charita Česká republika zastupoval Jan Oulík.

 

“Projev lidské solidarity s těmi, kteří se náhle ocitli v nouzi díky opatřením proti koronaviru, považujeme v této nelehké situaci za zcela samozřejmý. Přirozeně i naše dealerská skupina se potýkala s omezením provozu, kdy bylo nutné přijmout mnohá složitá opatření. Ale i v této době jsme chtěli společně pomoci lidem, kterým se ze dne na den zcela obrátil smysl jejich života. Jsme rádi, že do sbírky přispělo mnoho našich zaměstnanců a také naše firma ze svých prostředků. Věříme, že výtěžek už brzy pomůže těm, kdo ho naléhavě potřebují,“ řekl Radek Donner, generální ředitel Auto Palace.

 

 

„Velmi si vážíme podpory od společnosti Auto Palace Group. Naše nezisková humanitární organizace je největším nestátním poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb. Aktuální situace s opatřením proti koronaviru uvrhla některé občany do svízelné ekonomické i sociální tísně. Naším posláním je podat těmto lidem pomocnou ruku a pomoci řešit jejich aktuálně svízelnou situaci. Dary z takových sbírek, kterou zorganizovali zaměstnanci společnosti Auto Palace, využíváme nejen k přímé okamžité finanční podpoře těchto lidí, ale také k programu jejich návratu do běžného života,” řekl při setkání Jan Oulík, tiskový mluvčí organizace Charita Česká republika.

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. Více informací »