Ochrana osobních údajů

Informační oznámení o zpracování osobních údajů

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“)

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů jsou následující společnosti ze skupiny Auto Palace Group:

Auto Palace s.r.o., IČ: 26470462, se sídlem: Na Chodovci 2457/1, Záběhlice, 14100 Praha 4, Česká republika

Auto Palace Brno s.r.o., IČ: 44012748, se sídlem: Řípská 1150/22, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

Auto Palace Butovice s.r.o., IČ: 25689401, se sídlem: Bucharova 1186/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika

Auto Palace Spořilov s.r.o., IČ: 48591149, se sídlem: Na Chodovci 2457/1, Záběhlice, 141 00 Praha 4, Česká republika

Auto Palace Vysočany s.r.o., IČ: 08882371, se sídlem: Poděbradská 1020/30, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika

Auto Palace Západ s.r.o., IČ: 09339299, se sídlem: Chebská 361/55, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika

Auto Palace Bratislava s.r.o., IČ: 17320712, se sídlem: Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

Auto Palace Panónska s.r.o., IČ: 35808641, se sídlem: Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

AutoBinck CZ s.r.o., IČ: 26445069, se sídlem Praha 4 - Záběhlice, Na Chodovci 2457/1, PSČ 14100

(dále společně jako „Správci“).

 a dále

AutoBinck Real Estate CZ s.r.o., IČ: 17048052, se sídlem Praha 4 - Záběhlice, Na Chodovci 2457/1, PSČ 14100, Česká republika jako správce osobních údajů subjektů údajů zachycených na kamerových záznamech v prostorách užívaných některými Správci v České republice,

AutoBinck Real Estate SK s.r.o.; IČ: 31342361; se sídlem Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava, Slovenská republika jako správce osobních údajů subjektů údajů zachycených na kamerových záznamech v prostorách užívaných některými Správci ve Slovenské republice.

Kontaktní údaje na jednotlivé Správce jsou uvedeny na www.autopalace.cz, resp. www.autopalace.sk.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Auto Palace Spořilov s.r.o. jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jako „Pověřenec“). Na Pověřence se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv.

Pověřence můžete kontaktovat e-mailem na adrese dpo@autopalace.cz nebo písemně na adrese sídla společnosti Auto Palace Spořilov s.r.o., v takovém případě prosím na zásilku napište poznámku „k rukám DPO“.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCI ZPRACOVÁVAJÍ A ZA JAKÝM ÚČELEM?

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů:

Rozsah osobních údajů, které Správci, resp. konkrétní Správce zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů, je uveden v souhlase.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů, které Správci, resp. každý ze Správců zpracovává bez souhlasu subjektu údajů:

I. Zákazníci Správců:

Správci zpracovávají identifikační a kontaktní údaje zákazníků, údaje o vozidle zákazníka a údaje vyplývající ze smluvního vztahu (např. historie objednávek). Je-li pro to důvod, zpracovávají Správci údaje o zdravotním stavu zákazníka, tyto údaje však jsou zpracovávány na základě souhlasu zákazníka. V zákaznickém call centru jsou dále zpracovávány osobní údaje v rozsahu záznamu telefonické komunikace a informací poskytnutých volajícím rámci telefonického hovoru.

Správci zpracovávají výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

 1. uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem a jednání za účelem uzavření smlouvy;
 2. plnění s tím souvisejících zákonných povinností vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy;
 3. plnění smluvních povinností Správce jako akreditovaného zástupce výrobce vyplývajících ze smluvního vztahu s výrobci nabízených značek vozidel;
 4. ochrana práv a oprávněných zájmů správce (zejm. obhajoba právních nálet správce);
 5. poskytování asistenčních služeb zákazníkům;
 6. poskytování stanovisek a technických informací Správcem jako akreditovaným zástupcem výrobce;
 7. nabízení obchodu a služeb (marketing);
 8. provozování zákaznického call centra.

II. Dodavatelé Správců:

Správci zpracovávají identifikační a kontaktní údaje dodavatelů a údaje vyplývající ze smluvního vztahu.

Správci zpracovávají výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

 1. uzavření a plnění smlouvy mezi správcem a dodavatelem a jednání za účelem uzavření smlouvy;
 2. plnění souvisejících zákonných povinností vůči dodavatelům a orgánům veřejné správy;
 3. ochrana práv a oprávněných zájmů správce (zejm. obhajoba právních nároků Správce/ů).

III. Návštěvníci webu autopalace.cz, sporilov.autopalace.cz, brno.autopalace.cz, butovice.autopalace.cz, vysocany.autopalace.cz, karlovyvary.autopalace.cz, prahaletiste.autopalace.cz a www20.autopalace.cz:

Správci zpracovávají zejména údaje o Vaší aktivitě na našich webových stránkách, IP adresu, datum a čas přístupu, základní geografickou lokaci aj.

Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného vyplněním webového formuláře na webu autopalace.cz, sporilov.autopalace.cz, brno.autopalace.cz, butovice.autopalace.cz, vysocany.autopalace.cz, karlovyvary.autopalace.cz, prahaletiste.autopalace.cz a www20.autopalace.cz, zpracováváme také údaje o způsobu a době udělení souhlasu, včetně Vaší IP adresy.

Na webech autopalace.cz, sporilov.autopalace.cz, brno.autopalace.cz, butovice.autopalace.cz, vysocany.autopalace.cz, karlovyvary.autopalace.cz, prahaletiste.autopalace.cz a www20.autopalace.cz je umístěno několik webových formulářů, např. pro objednávku servisu, testovací jízdy či nabídky prodeje ojetého vozu. Správci zpracovávají identifikační a kontaktní údaje návštěvníků webu a další údaje vyplývající z vyplněných formulářů, zejména údaje týkající se vozidla žadatele, případně testovaného nového vozu, resp. ojetého vozu, který má zákazník zájem koupit nebo prodat.

Správci zpracovávají výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

 1. měření návštěvnosti webových stránek;
 2. zlepšování obsahu webových stránek a jejich vývoj;
 3. kontaktování v případě Vaší poptávky po našich výrobcích či službách;
 4. plnění povinností Správce vyplývajících z právních předpisů
 5. ochrana práv a oprávněných zájmů Správce (zejména majetkových práv Správce).

 

Cookies

 

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme na našich webových stránkách soubory cookies či jiné obdobné síťové identifikátory. Cookies jsou malé textové soubory, které naše servery ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů. Podrobnější informace o nastavení a používání cookies naleznete na https://www.autopalace.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju/#title-cookies.

 

IV. Osoby vstupující do Správcem monitorovaných prostor (zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři apod.)

Správcem osobních údajů subjektů údajů zachycených na kamerových záznamech v prostorách užívaných společností Auto Palace Vysočany s.r.o. je společnost Auto Palace Vysočany s.r.o.

Správcem osobních údajů subjektů údajů zachycených na kamerových záznamech v prostorách užívaných společností Auto Palace Západ s.r.o. je společnost Auto Palace Západ s.r.o. AutoBinck Real Estate CZ s.r.o.

Správcem osobních údajů subjektů údajů zachycených na kamerových záznamech v prostorách užívaných ostatními Správci v České republice je společnost AutoBinck Real Estate CZ s.r.o.

Správcem osobních údajů subjektů údajů zachycených na kamerových záznamech v prostorách užívaných ostatními Správci ve Slovenské republice je společnost AutoBinck Real Estate SK s.r.o.

Jsou pořizovány kamerové záznamy bez zvukové stopy. Účelem zpracování je ochrana života a zdraví osob, ochrana majetku a informací. Právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce, resp. třetích stran (subjektů usídlených v monitorovaných prostorách). Kamerové záznamy jsou uchovávány 10 dnů s výjimkou případů, kdy je nutné záznamy poskytnout orgánům státní správy za účelem plnění právních povinností správce.

V. Uchazeči o zaměstnání

Správcem osobních údajů uchazečů o zaměstnání v některé ze společností skupiny Auto Palace Group je společnost Autobinck CZ s.r.o.

Správce u uchazečů o zaměstnání zpracovává kromě identifikačních a kontaktních údajů i údaje z dokumentů zasílaných v rámci žádosti o práci, tedy nejčastěji z životopisu či motivačního dopisu, případně též reference uchazečů.

Pokud uchazeč reaguje na nabídku volné pozice vyplněním webového formuláře, správce zpracovává technické údaje, např. IP adresu.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou zpracovávány k následujícím účelům:

 1. výběru vhodné vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci probíhajících výběrových řízení
 2. zařazení uchazeče do databáze uchazečů o zaměstnání pro využití v jiných vhodných výběrových řízeních – se souhlasem uchazeče
 3. plnění právních povinností
 4. ochrana práv a oprávněných zájmů správce.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 1. plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 2. plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 3. souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
 4. oprávněný zájem Správce/ů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje získáváme zejména od Vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Přímo od Vás získáváme osobní údaje zejména v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění nebo při jakékoliv formě komunikace mezi námi (osobně, písemně, telefonicky, elektronicky – především e-mailem, registrací na webu apod.). Od třetích osob získáváme osobní údaje především v případech, kdy tyto třetí osoby vstupují do smluvního vztahu mezi Správci a Vámi. Dále je můžeme získat od orgánů státní správy nebo jiných třetích osob při plnění právních povinností nebo na základě zvláštních právních předpisů. V případech, ve kterých uplatňujeme naše oprávněné zájmy, zejména náš zájem jednat obezřetně, můžeme získávat Vaše základní údaje a některé další údaje i z veřejných zdrojů - z veřejných registrů, například ze živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku nebo centrální evidence exekucí a podobných případně i ze sociálních sítí (pokud tam své údaje sami uveřejníte). Z vlastní činnosti získáváme Vaše osobní údaje při hodnocení údajů, která nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich produktů a služeb. Údaje o uchazečích o zaměstnání získáváme rovněž z veřejně dostupných personálních platforem, např. LinkedIn či servery www.jobs.cz a další.

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci subjektu údajů jako smluvní strany, a tedy i uzavření příslušné smlouvy (např. kupní, nájemní či o dílo) resp. vyřízení požadavku subjektu údajů.

JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS?

Jakýkoliv souhlas udělený Správcům či některému z nich je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, a to buď písemnou formou na adresu Správce nebo e-mailem na adresu: gdprAPSporilov@autopalace.cz. (v předmětu e-mailu je nutno uvést text “odvolání souhlasu“). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Možnost odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení bude rovněž součástí každého obchodního sdělení Správců (zpravidla v zápatí obchodního sdělení, kliknutím na „odhlásit se z odběru“ či obdobný text).

TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce/ů.

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů je uveden na www.autopalace.cz.

PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Vaše osobní údaje mohou být předány do zemí Evropské unie, a to zejména zpracovatelům, kteří pro správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů. Toto předání nevyžaduje žádné zvláštní povolení dle GDPR, neboť v zemích Evropské unie existuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou Správci zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků.

Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou zpracovávány po dobu výběrového řízení a po jeho skončení po dobu potřebnou pro obhajobu případných nároků Správců.

Záznamy telefonické komunikace ze zákaznického call centra jsou uchovávány 1 rok, a je-li to důvodné (např. v případě reklamací), po dobu potřebnou pro obhajobu případných nároků Správců; poté je záznam hovoru automaticky smazán.

Doba zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě příslušného souhlasu je uvedena v tomto souhlase.

JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: V případech stanovených Nařízením máte právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.

Právo vznést námitku: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo vznést u Správce námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy Správce jsou zejména případy ochrany práv a oprávněných zájmů Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo získat Vaše osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Nařízení.

Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním Vašich osobních údajů či uplatněním Vašich práv lze zaslat písemně na adresu Správce či elektronicky na adresu: gdprAPSporilov@autopalace.cz.

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci přijali organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Toto informační oznámení o zpracování osobních údajů je účinné od 1.1.2021.

Toto informační oznámení o zpracování osobních údajů je umístěno na https://www.autopalace.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju/.

Zásady používání cookies

Tyto Zásady používání cookies („Zásady“) na webových stránkách skupiny Auto Palace Group se vztahují na uživatele webových stránek, které jsou provozovány skupinou Auto Palace Group.

Cílem těchto Zásad je mimo jiné náležitě informovat uživatele webových stránek o používání cookies a možnostech jejich nastavení a rovněž poskytnout informace o tom, jakým způsobem jsou zpracovávány a používány údaje uživatelů webových stránek v souvislosti s používáním souborů cookies.

Co jsou soubory cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou vytvářeny webovým serverem a ukládají se v koncovém zařízení uživatele webových stránek prostřednictvím internetového prohlížeče uživatele. Cookies umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Žádná z cookies používaných na našich webových stránkách nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje.

Druhy cookies

Podle doby uložení ve Vašem zařízení dělíme cookies na dočasné a trvalé.

Dočasné cookies (tzv. session) jsou po zavření webové stránky smazány. Slouží k tomu, abychom naši nabídku mohli učinit přehlednější, srozumitelnější a bezpečnější směrem k uživatelům.

Trvalé cookies pomáhají určovat zvláštní potřeby jednotlivých skupin uživatelů a slouží k tomu, abychom dokázali vždy zareagovat co nejrychleji na potřeby jednotlivých uživatelů, a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení i po ukončení návštěvy webových stránek, a to po dobu uvedenou u jednotlivých cookies. Tyto soubory však neslouží k osobní identifikaci uživatelů webových stránek.  

Podle zdroje a kontroly nad soubory cookies rozlišujeme:

Cookies první strany, které jsou vytvářeny navštívenou internetovou stránkou. Internetová stránka je uvedena na adresním řádku prohlížeče a při návštěvě stránky jsou tyto cookies pod kontrolou a správou provozovatele webových stránek, tedy Auto Palace Group. 

Cookies třetích stran jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na internetové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy nebo obrázky, a tyto cookies nejsou pod kontrolou Auto Palace Group.

V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí na následující druhy:

- Nutné cookies, které Vám umožňují pohybovat se po webové stránce a využívat jejích základních funkcí. Tyto soubory cookies jsou pro využívání webové stránky nezbytné a k jejich využívání nepotřebujeme Váš souhlas.

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. referovaný jazyk, apod.)

- Statistické cookies nám umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak je webová stránka používána. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe rozuměli tomu, jak uživatelé webové stránky používají, a mohli je vylepšovat.

Marketingové cookies zaznamenávají Vaši návštěvu na webové stránce jiné internetové stránky, kterou jste navštívili a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena Vašim preferencím. Někteří naši partneři umísťují na internetové stránky své cookies pro přizpůsobení zobrazované reklamy.

Údaje z cookies jsou obvykle zpracovávány v našich vlastních počítačových systémech, popř. využíváme systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

Přehled cookies používaných na našich stránkách je k dispozici skrze ikonku v levém dolním rohu webových stránek.

Právní základ zpracování

Některé cookies lze ukládat do zařízení uživatelů webových stránek, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz webových stránek, a to bez souhlasu uživatelů (tzv. nutné cookies). Pro všechny ostatní typy cookies je zapotřebí aktivního souhlasu uživatelů. Nastavení souhlasu pro jednotlivé typy cookies (statistické, preferenční, marketingové) je možné pomocí příslušné ikonky v levém dolním rohu webových stránek. Udělený souhlas pro jednotlivé typy cookies je možné na stejném místě kdykoliv změnit nebo odvolat.

Zdroj zpracovávaných údajů

 Zdrojem osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je zejména Vaše aktivita na našich webových stránkách. Námi zpracovávané osobní údaje získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete např. v rámci vyplnění formuláře na naší stránce nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci našich stránek. 

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Auto Palace Group může zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy mu to budou ukládat nebo umožňovat právní předpisy anebo s Vaším souhlasem, zejména:

- dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),

- provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných Auto Palace Group, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti stránek,

- v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům Auto Palace Group a auditorům Auto Palace Group, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb Auto Palace Group,

- na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předány také orgánům veřejné správy.

Nastavení prohlížeče, nastavení cookies a možnost jejich smazání

Při návštěvě webových stránek se zobrazí tzv. cookie banner s možností nastavení volitelných cookies a jejich přijetím nebo odmítnutím. Zvolte si za pomocí cookies banneru své preference a potvrďte jejich výběr. Svůj výběr můžete kdykoliv změnit pomocí příslušné ikonky v levém dolním rohu webových stránek.

Cookies také můžete zakázat změnou nastavení ve Vašem prohlížeči, které umožňuje odmítnout používání všech nebo jen vybraných cookies. Pokud však použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně nutných cookies), nemusí se Vám podařit získat přístup na webové stránky a může být omezena funkčnost nabídky. Zakázáním cookies se cookies z prohlížeče neodstraní a je potřeba je odstranit nezávisle v prohlížeči.

Na liště většiny běžně používaných prohlížečů je v záložce Help (Nápověda) návod, jak zabránit Vašemu prohlížeči přijímat nové cookies, jak dostávat oznámení v případech jejich přijetí i jak všechny tyto soubory deaktivovat.

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Uživatel však může nastavení svého prohlížeče změnit a cookies odmítnout a odebrat. Konkrétní postup se v jednotlivých prohlížečích liší, další informace tedy naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

MS Internet Explorer / Edge – https://windows.microsoft.com

Safari – https:// support.apple.com