Pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zhotovitel tímto ve smyslu ust. § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen Zákon) informuje objednatele - spotřebitele, že subjektem věcně příslušným pro mimosoudní řešení tohoto spotřebitelského sporu ve smyslu ust. § 20d a násl. Zákona, který se týká zboží či služeb zhotovitele a který vznikne z této smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz.


Informační oznámení o zpracování osobních údajů  

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy ke stažení:
Reklamační řád ke stažení:
Obchodní podmínky prodeje nových vozidel: