Navštivte servis Mitsubishi a získejte prodloužení asistenčních služeb

Vítejte v MAPu – souboru služeb Mitsubishi Motors Assistance, který byl vyvinut pro zlepšení Vašeho zážitku s vozidlem Mitsubishi a nabízí Vám klid při jízdě Vaším automobilem.

Tento soubor služeb jsme pro Vás a Vaše spolujezdce připravili pro případ jakéhokoliv problému v tuzemsku či zahraničí, za účelem zajistit největší možnou ochranu a bezpečí na Vašich cestách. Upřímně doufáme, že našich služeb využijete pouze v krajní situaci. Pro předejití případné neinformovanosti jsme pro Vás připravili pokyny, jak se v daných situacích správně zachovat v případě potřeby našich asistenčních služeb.

Objednat se do servisu

24 hodin denně, 7 dní v týdnu Vám MAP nabízí služby, které jsou: Asistenční služba MAP

 • rychlé a účinné
 • vyvinuté k pokrytí všech situací
 • důsledné a dostupné v celé Evropě (viz. územní platnost)

Co dělat v případě, že potřebujete asistenční zásah? Vytočte telefonní číslo uvedené na Vaší MAP kartě v případě:

 • mechanického nebo elektrického poškození
 • dopravní nehody
 • problému s palivem (nedostatek paliva, záměna paliva, nekvalitní palivo)
 • problému s klíči (ztracené klíče, zabouchnuté klíče, zničené klíče)
 • problému s pneumatikami (defekt, vandalizmus, netěsnosti nebo jiného poškození)
 • pokusu o krádež nebo vandalizmus, je-li následkem toho vozidlo nepojízdné
 • krádeže

MAP Vám nabídne řešení umožňující Vám pokračovat v cestě bez výrazných časových ztrát nebo jiných potíží. Tyto služby jsou určeny Vám i všem Vašim spolucestujícím*.

Budete-li potřebovat asistenční služby, MAP Vám poskytne:

 • Základní asistenci v místě bydliště i na cestách pro případy problému s benzinem, klíči, pneumatikami a drobných elektrických a mechanických oprav
 • Odtah. Pokud nelze problém vyřešit na místě, zajistíme odtah k nejbližšímu partnerovi v síti Mitsubishi
 • Uložení nebo zaparkování vozidla. Jestliže k poruše dojde mimo běžné servisní hodiny a vozidlo musí být odtaženo k partnerovi v síti Mitsubishi, zajistíme umístění vozidla na střeženém parkovišti. V nejbližší pracovní den bude Vaše vozidlo odtaženo k partnerovi v síti Mitsubishi
 • Předání naléhavých vzkazů. V případě nutnosti zajistíme předání důležitých vzkazů Vaší rodině, přátelům nebo kolegům v zaměstnání
 • Informační servis. Na základě Vaší žádosti Vám poskytneme základní technické rady týkající se Vašeho vozidla a/nebo sítě partnerů Mitsubishi na území Evropy
 • Právní a zdravotní pomoc. Na základě Vašeho požadavku Vám v případě nouze poskytneme kontaktní informace na právní a zdravotní odborníky
 • Evropské celní poplatky. Pokud rozsah škody na vozidle neumožňuje jeho opravu, uhradíme veškeré celní poplatky spojené s ponecháním vozidla v cizině

Je-li Vaše vozidlo v důsledku mechanické nebo elektrické poruchy nepojízdné a nemůže být opraveno tentýž den, nabídneme Vám a Vašim spolujezdcům* jednu z následujících možností:

 • Dopravu taxislužbou do místa Vašeho bydliště, a to v případě, že se nejedná o cestu delší než 50 km
 • Náhradní vozidlo na dobu, po kterou bude Vaše vozidlo nepojízdné, avšak nejdéle na 2 pracovní dny. Pokud se nacházíte ve vzdálenosti větší než 50 km od místa bydliště, poskytneme Vám vozidlo na dobu nutnou pro provedení opravy, nejdéle však na 5 pracovních dní. V případě zapůjčení vozidla musíte splnit podmínky vybrané autopůjčovny (pojištění, náklady na benzin a další poplatky)
 • Jízdenku na vlak první třídou nebo letenku ekonomickou třídou (pokud doba jízdy vlakem přesáhne 6 hodin) v případě, že jste více než 50 km od místa bydliště
 • Ubytování v hotelu na dobu maximálně 4 nocí, pokud jste více než 50 km od místa bydliště. Zajištění ubytování závisí na lokálních podmínkách a místní dostupnosti
 • Zajištění a doručení náhradních dílů. Pokud dojde v zahraničí k poruše Vašeho vozidla a nezbytné náhradní díly nejsou v dané oblasti dostupné, zajistíme ve spolupráci s partnery sítě Mitsubishi dodání náhradních dílů z jiné země (MAP hradí pouze náklady na doručení)

Jakmile je Vaše vozidlo připraveno k vyzvednutí, můžete si jej u partnera vyzvednout osobně nebo jej nechat dopravit zpět

 • Vyzvednutí vozidla. Pokud se rozhodnete pro osobní převzetí vozidla, zajistíme Vám dopravu taxislužbou z místa bydliště k partnerovi, a to do vzdálenosti 50 km. V ostatních případech Vám zajistíme jízdenku na vlak první třídou nebo letenku ekonomickou třídou (pokud doba jízdy vlakem přesáhne 6 hodin
 • Doručení vozidla. Vaše vozidlo může být repatriováno zpět prostřednictvím odtahové služby nebo najatým řidičem. Pokud využijete možnosti dopravy Vašeho vozidla najatým řidičem, musíte k tomu poskytnout souhlas a uhradit veškeré náklady na benzin, dálniční a jiné poplatky

Pozn.: doprava neopraveného vozidla přes hranice. Pokud je Vaše vozidlo v zahraničí nepojízdné a předpokládaná doba opravy přesahuje 5 pracovních dní, může se MAP rozhodnout pro okamžitou přepravu vozidla odtahovou službou k partnerovi sítě Mitsubishi nebo do autorizovaného servisu Mitsubishi ve Vaší zemi, nejblíže k místu Vašeho bydliště.

Je-li Váš vůz po dopravní nehodě, pokusu o odcizení a/nebo vandalizmu nepojízdný nebo jestliže byl odcizen, poskytneme Vám:

 • Alternativní dopravu taxislužbou pokud se nacházíte ve vzdálenosti do 50 km od místa bydliště. V ostatních případech Vám poskytneme jízdenku na vlak první třídou nebo letenku ekonomickou třídou (pokud doba jízdy vlakem přesahuje 6 hodin)
 • Právní poplatky. V případě dopravní nehody Vám můžeme poskytnout zálohu na kauci do maximální výše 2 500 EUR, jestliže zajistíte finanční záruku a depozitum. Jakákoliv takto poskytnutá záloha je splatná do 3 měsíců od doručení faktury

Objednat se do servisu

Důležité upozornění
Mitsubishi Motors Assistance Package je asistenční program, který získáváte při servisní prohlídce Vašeho vozidla Mitsubishi v autorizovaném servisu Mitsubishi a který je poskytován zdarma (vyjma zvlášť uvedených ustanovení). Abyste zabránili dodatečným výdajům z Vaší strany, upozorňujeme Vás, že není nutné uzavírat další smlouvy o poskytování asistenčních služeb jinou organizací.


Podmínky MAPu

Doba platnosti. MAP je k dispozici všem majitelům nových vozidel značky Mitsubishi, a to po dobu 3 let od začátku platnosti záruky. Po skončení základní doby platnosti asistenční služby MAP stačí navštívit autorizovaný servis, absolvovat pravidelnou prohlídku Vašeho vozu a získáte asistenční službu MAP s možností zásahu po celé Evropě na další 1 rok zcela zdarma!!!
Osoby*, na které se asistenční služby vztahují. Majitel (řidič) vozidla a všichni spolujezdci cestující ve vozidle v době vzniku události vyžadující asistenční zásah
Vozidla zahrnutá do MAPu. Všechna osobní a lehká užitková vozidla tovární značky Mitsubishi do hmotnosti 3,5 tuny, s výjimkou vozidel taxislužby. Obytné a nákladní přívěsy jsou také zahrnuty (jen odtah), avšak pouze pokud jsou taženy vozidlem s nárokem na MAP
Územní platnost. Andorra, Albánie, Belgie, Bosna-Herzegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lichenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Makedonie, Monaco, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Republika San Marino, Rumunsko, Rusko(a), Řecko, Srbsko & Černá Hora (bývalá Jugoslávie), Slovensko, Slovinsko, Španělsko(b), Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie(c), Vatikán  Castrol

 1. Plnění v Rusku je limitováno pouze pro region Petrohrad a Moskva: v okruhu do 50 km od vnějších hranic obou měst
 2. Pokrytí ve Španělsku zahrnuje též Baleárské a Kanárské ostrovy a nezávislá města Ceuta a Melilla
 3. Pokrytí Velké Británie zahrnuje též Gibraltar a všechny britské ostrovy v oblasti evropských moří

Objednat se do servisu

Podobné nabídky