Evropský servis Mazda

Pokud se svým vozem potřebujete pomoc – ať už je to odtažení domů či do servisu – jsme tu pro Vás. V případech jako je nehoda, krádež či dokonce vandalismus, získáte díky Mazda European Service (MES) pomoc přímo na místě.
 
Nárok na služby poskytované v rámci programu MAZDA EUROPE SERVICE Vám vznikají koupí vozidla Mazda, případně provedením roční kontrolní prohlídky
u autorizovaného opravce Mazda (v souladu s plánem údržby Mazda). Nárok platí po dobu 12 měsíců nebo do ujetí 15 000 nebo 20 000 kilometrů podle intervalu údržby vozidla. Tato služba je výlučně určena pro nová vozidla registrovaná v České republice. U dovezených vozidel se služba řídí pravidly platnými
v zemi původu.
 
Služby MAZDA EUROPE SERVICE jsou Vám k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok a můžete je využívat opakovaně po dobu platnosti asistenční karty. Služby je oprávněn čerpat řidič vozidla i spolujezdci v případě, že se vozidlo stalo nepojízdným následkem poruchy vozidla, nehody nebo chyby řidiče. Poskytování služeb MAZDA EUROPE SERVICE se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování asistenčních služeb MAZDA EUROPE SERVICE TP510807, které jsou závaznými pravidly pro poskytování a využívání asistenčních služeb. Plné znění dokumentu je Vám
k dispozici u autorizovaného dealera Mazda.
 
Pokud nás potřebujete, prostě zavolejte:
283 002 831 v České republice nebo +420 283 002 831 v jiné evropské zemi
 

Podobné nabídky